Σας προσκαλούμε στην ομάδα συζήτησης, σχετικά με το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ASSESS PLUS την Παρασκευή 17/07 και ώρες 17:00 – 19:00 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Αχαρνών 297, Κάτω Πατήσια 104 46, 2ος Όροφος.

 

Το Ευρωπαϊκό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2  «ASSESS PLUS» (Supporting skills audits in adult education through digital tools) με Αριθμό Προγράμματος 2019-1-FR01-KA204-062263, στοχεύει στην κατασκευή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στηριζόμενο στις βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και προϊόντων, με σκοπό την αξιολόγηση των δεξιοτήτων.

 

Τι είναι όμως η αξιολόγηση δεξιοτήτων;

Η αξιολόγηση δεξιοτήτων είναι μια διαδικασία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ένα άτομο κατέχει, καθώς και των “κενών” που μπορεί να έχει και θα ήθελε να καλύψει. Το αποτέλεσμα αυτού της αξιολόγησης, λοιπόν, είναι μια ανάλυση αναγκών, με βάση την οποία το άτομο μπορεί να καταλάβει καλύτερα σε ποιους τομείς χρειάζεται ή απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση.

 

Στην σύμπραξη ανήκουν, επτά Ευρωπαϊκοί οργανισμοί εξειδικευμένοι στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Ελλάδα), με εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και επικύρωσής τους. Η καινοτομία έγκειται στη μετατροπή αυτού του κόσμου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων εργαλείων και ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηριζόμενο στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Το ASSESS PLUS Virtual CAMPUS, το οποίο περιλαμβάνει: (i) έναν Ηλεκτρονικό Οδηγό Εκπαίδευσης για ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων μέσω Εικονικής Μάθησης. (ii) ένα σύνολο δομημένων ενοτήτων εκπαίδευσης (iii) Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (VOOC).
  • Μια εφαρμογή αξιολόγησης για κινητά.
  • Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και προσόντων αυτών, μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ: http://www.assess-plus.eu/

 

Στην ομάδα εστίασης, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσω ψηφιακών μέσων, καθώς και να σας ενημερώσουμε για τη πορεία του Προγράμματος, ζητώντας την άποψη σας για τις έως δραστηριότητες και τις βασικές μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί.

 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα :

https://forms.gle/Fi3qhCSe5P4zFPaJ6