Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ σας προσκαλεί σε ένα ανοιχτό διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα το Προσφυγικό, και συγκεκριμένα την παρουσίαση του Εκπαιδευτικού – Συμβουλευτικού οδηγού, ο οποίος έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Transversal Project for Migrants”, ένα δίχρονο Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στο οποίο το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης υλοποίησε και ολοκλήρωσε στο πέρας των τελευταίων δύο χρόνων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του πεδίου, με σκοπό την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας συνεργασίας, με τελικό στόχο την κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ένταξη του προσφυγικού ή μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ευρώπη. Για να υποστηρίξουν την υλοποίηση και διεκπεραίωση του προγράμματος, επτά συνεργαζόμενοι εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, και την Τουρκία (Συμβουλευτικές ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα, φορείς παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οργανισμοί και κοινωνικοί εταίροι) συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη και διεκπεραίωση του προγράμματος.

 

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής συνάντησης είναι να συζητηθούν θέματα που αφορούν α) τον “κόσμο” του προσφυγικού και του πώς τα Ευρωπαϊκά προγράμματα “Erasmus + ”  συμβάλλουν στην κατασκευή καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν ως καλές πρακτικές στο πεδίο αυτό, β) τα οφέλη της μη τυπικής μάθησης στη συνεχή εξέλιξη και ενδυνάμωση των επαγγελματιών του πεδίου, γ) την παρουσίαση του τελικού εκπαιδευτικού οδηγού του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει θεματικές, όπως:

  • Επίλυση προβλημάτων
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία
  • Ανθεκτικότητα
  • Δημιουργικότητα
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες

 

Μετά την ολοκλήρωση του Webinar, στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο Εκπαιδευτικός Οδηγός του προγράμματος σε pdf. 

 

Πληροφορίες του Webinar

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/6/2020

Ώρα: 16.00 – 18.00

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/G3oHg7fyLzqdKQTP9

Με την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής θα σας αποστείλουμε και το σύνδεσμο για το Webinar.

Δείτε εδώ την Agenda του προγράμματος!