Στο πλαίσιο της κοινωνικής φροντίδας και της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω των προγραμμάτων αστέγων που υλοποιεί η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ από το 2015, με παροχή υπηρεσιών σε πάνω από 100 οικογένειες, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε σε μια Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης, με την ομάδα του πρώτου κύκλου του Διπλώματος της Θετικής Ψυχολογίας, το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.). Η ομάδα του διπλώματος συγκέντρωσε το ποσό των 300 ευρώ, το οποίο αξιοποιήθηκε για την αποστολή τροφίμων και προμηθειών με σκοπό την πραγματοποίηση 3 Χριστουγεννιάτικων Δείπνων Αγάπης για 3 ωφελούμενες οικογένειες του σχεδίου «ΑΝΑΚΑΜΠΤΩ», του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη υποστήριξη της ομάδας του πρώτου κύκλου του Διπλώματος της Θετικής Ψυχολογίας και την  Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ.), καθώς και όλους τους συμμετέχοντες – εκπαιδευομένους του τμήματος για την προσφορά τους.

Η ομάδα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ