Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρουμένων των μέτρων προστασίας για την μη διάδοση του κορονοϊού, υπεγράφη από του Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρο σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Στην όλη διαδικασία παρόντες εκτός από τους εκπροσώπους της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΙΑΣΙΣ ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρηστάκης Μιχάλης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Γιατζίδης Παναγιώτης, η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων κα Δεληγιάννη Κλαίρη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Ιωακειμίδης Γεώργιος.

Με το Σύμφωνο Συνεργασίας η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης θα διευρύνει τον κύκλο δράσεών της και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της, ως προς την παροχή κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε πολίτες της Νέας Σμύρνης.

Η συνεργασία αυτή αφορά παροχές σε άτομα, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή είναι απομονωμένα, έχουν κινητικές δυσκολίες, περιορισμένες φυσικές –πνευματικές δυνατότητες, γενικά άτομα που χρήζουν ιατρονοσηλευτικής ή και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. Επιδιώκεται η εύρεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κοινών δράσεων και σκοπών, η αναζήτηση Πόρων Χρηματοδότησης, χωρίς επιβάρυνση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ εντάσσονται και δράσεις που αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποστήριξη προγραμμάτων για τους αστέγους, την συνδιοργάνωση με συλλόγους γονέων ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία του Δήμου και την ανάπτυξη του κινήματος εθελοντισμού.