Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα με το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού!

Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διά του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (εφεξής για συντομία «ΤΟΔΑ»), και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ», αφού έλαβαν υπόψη ότι:

 

Το ΤΟΔΑ έχει ως αποστολή:

 • να προάγει την γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.
 • να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
 • να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Το ΤΟΔΑ, ως μοναδικό Τμήμα που προάγει την επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του εξωστρεφούς χαρακτήρα του, συνάπτει συμφωνίες με τους μεγαλύτερους αθλητικούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα.

 

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ αντίστοιχα έχει ως δραστηριότητα και όραμα στα πλαίσια του προγράμματος νέων «Connect Your City»:

 • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ αφιερωμένα στους νέους με την προώθηση δράσεων που καλλιεργούν το σώμα, το πνεύμα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα.
 • Την οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων προκειμένου να συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των νέων, μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και με την κοινωνία
 • Την πρόσφορα σε κάθε νέο της δυνατότητας να αναγνωρίσει τον εαυτό του, να ανακαλύψει και να αναδείξει τις δεξιότητες του μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, να κινητοποιήσει αλλά και να κινητοποιηθεί, να κοινωνικοποιηθεί, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί.
 • Την υποστήριξη κάθε νέου ώστε να αναπτύξει, σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει τις ιδέες του, ενώ ταυτόχρονα να απολαμβάνει και να μετέχει στις ιδέες των άλλων, ενισχύοντας περαιτέρω την ιδέα της ομάδας, της συνεργασίας, της καινοτομίας και του ανοιχτού διαλόγου αποφασίζουν από κοινού την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με σκοπό την
  ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων, με τους εξής ειδικότερους όρους:

 

Το  Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

 1. Τη διοργάνωση σεμιναρίων-διαλέξεων από έμπειρα στελέχη της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στα πλαίσια συναφών αντικειμένων που θεραπεύει το ΤΟΔΑ.
 2. Τη διάθεση εγκαταστάσεων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια που θα προάγουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.
 3. Τη σύμπραξη με στελέχη της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.
 4. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας,
 5. Τη συμμετοχή εθελοντών φοιτητών στις δράσεις της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, αθλητικές εκδηλώσεις, εορτασμούς, συνέδρια κ.λπ..
  Τη διοργάνωση δράσεων και αγώνων του ΤΟΔΑ, όπως πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, e-sport events, τουρνουά κ.λπ..
 6. Τη διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών σχετικών με την αθλητική διοίκηση και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
 7. Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της υλοποίησης, της αξιολόγησης και του σχεδιασμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 8. Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή, οργανωτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.