Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε την Πέμπτη 04/03/2021 με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Παρόντες στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ήταν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη και η Αντιπρύτανις Πηνελόπη Φουντεδάκη ενώ από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής, Νίκος Μπαλτάς, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ΙΑΣΙΣ Ηλίας Ραφαήλ και οι εκπρόσωποι του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης του φορέα Χαρά Σπυροπούλου και Μαριάννα Αναγνωστοπούλου, καθώς επίσης και η Νάσια Παραδείση. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για τη φιλοξενία και για το ξεκίνημα της νέας συνεργασίας. Ειδικότερα, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην Δρ. Ειρήνη Καρακασίδου και στον Δρ. Αναστάσιο Σταλίκα, τους οποίους  ευχαριστούμε θερμά που στάθηκαν ο λόγος για την έναρξη της πολύτιμης συνεργασίας.

 

Αναλυτικότερα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου) και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» συνεργάζονται αφού έλαβαν υπόψη ότι:

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει ως αποστολή:

 • Τη διάχυση και την απήχηση της γνώσης στην κοινωνία μέσα από πολυμερή κανάλια επικοινωνίας και ανταλλαγής, και με γνώμονα την πολυπολιτισμικής και δημοκρατική συνύπαρξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Τη δημιουργία ενός ισχυρού αποτυπώματος στον δημόσιο βίο της χώρας δίνοντας προτεραιότητα στην παιδεία, την κριτική σκέψη και την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας.
 • Τη διαχρονική δέσμευση στον κοινωνικό ρόλο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Την προώθηση της ποιοτικής διασύνδεσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας.
 • Την καλλιέργεια και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών.
 • Την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών, θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων.
 • Την καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας.
 • Την προώθηση διεθνών συνεργασιών.
 • Τη διατήρηση στενών δεσμών με την κοινωνία.
 • Την έντονη ερευνητική δραστηριότητα.

 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

 • Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και της συνυλοποιήσης ευρωπαϊκών & εθνικών προγραμμάτων.
 • Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
 • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
 • Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.
 • Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δυο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως δια βίου μάθησης και κατάρτισης στελεχών του δημόσιου τομέα.
 • Την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 • Τη συνδιοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τα λοιπά επιστημονικά πεδία (δια βίου μάθησης κ.λπ)
 • Κάθε άλλη ερευνητική ακαδημαϊκή οργανωτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.