Πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση της εξαμελούς επιτροπής διαχείρισης της σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Στη συνάντηση συμμετείχαν από τον Δήμο Νέας Σμύρνης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κύριος Μιχάλης Χρηστάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κύριος Παναγιώτης Γιατζίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και ο Διευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας κύριος Γιώργος Ιωακειμίδης. Από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνος Έρευνας κύριος Ηλίας Ραφαήλ, η Υπεύθυνη Ανάπτυξης Δομών και Προγραμμάτων Δανάη Καμπάνη – Μπαλτά, ο Υπεύθυνος των Κέντρων Νέων Connect Your City και του Δικτύου Εθελοντών κύριος Σάββας Χρυσαφίνης και η Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού κυρία Εβίτα Αγαπητού.

Στη συνάντηση τονίστηκε η επιδίωξη, μέσα από την συνεργασία αυτή, της αναβάθμισης των δομών υγείας και πρόληψης καθώς και του εκσυγχρονισμού τους με νέες εφαρμογές και καινοτομίες προς όφελος των πολιτών.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κύριος Παναγιώτης Γιατζίδης ανέφερε:

«Η σύγχρονη κοινωνική πολιτική του Δήμου αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και επεκτείνεται και σε νέες δράσεις Ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. Ευελπιστούμε ότι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας με τη συνεργασία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα ψυχοκοινωνικών αναγκών των πολιτών της Νέας Σμύρνης αξιοποιώντας τόσο την εθελοντική συμμετοχή όσο και την εισαγωγή νέων μεθόδων, πρακτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κοινωνικό αντίκτυπο».

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης με τη σειρά του είπε:

«Συζητήσαμε την έναρξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα , ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις δημιουργίας και ανάπτυξης αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Ο Δήμος της Νέα Σμύρνης χαρακτηρίζεται από πλούσιο κοινωνικό έργο και από κατοίκους που προβάλλουν έμπρακτα την ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά ζητήματα, συνεπώς η συνεργασία με την ΙΑΣΙΣ σε αυτό το πλαίσιο θα γνωρίσει και την αντίστοιχη ανταπόκριση».

Δοθείσης της ευκαιρίας της συνάντησης αυτής, από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ η Πρόεδρος κυρία Μαρία Σαρρή – Ηλιάκη δήλωσε:

 

«Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος, έχοντας υποστηρίξει πάνω από 500.000 άτομα. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς η συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης , και η ευκαιρία που μας δίνεται να καλύψουμε τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των δημοτών, να υλοποιήσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε τους εθελοντές μας για τις ανάγκες του Δήμου, ενδυναμώνοντας το πλούσιο κοινωνικό του έργο».

 

Τέλος, ο Υπεύθυνος Κέντρων Νέων Connect Your City και Δικτύου Εθελοντών κύριος Σάββας Χρυσαφίνης ανέφερε:

 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συνεργασία μας και την πρώτη μας συνάντησή με τους ανθρώπους ευθύνης ενός τόσο ενεργού Δήμου, όπως αυτός της Νέας Σμύρνης. Μέσω της συνεργασίας μας, θέλουμε να συμβάλλουμε με όλη μας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμική ώστε να υποστηριχθούν στο μέγιστο οι συνάνθρωποί μας που το έχουν ανάγκη».

Τα μέλη της εξαμελούς επιτροπής συμφώνησαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους στο πλαίσιο της χάραξης ξεχωριστών στρατηγικών παρέμβασης.