ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Χ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 10.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

Στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και την αναγκαιότητα προμήθειας ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού οχήματος, σας καλούμε να μας υποβάλετε ηλεκτρονικά την προσφορά σας.

Το όχημα θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

1.  Το όχημα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 1000 cc και αξιόπιστο για λειτουργία σε συνθήκες εντός της πόλης. Κατά την παραλαβή του οχήματος, το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή για το έτος κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές (αριθμός σειράς, πλαισίου, μηχανής).
2.  Το όχημα θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο (κατά μήκος) στην καμπίνα οδηγού/συνοδηγών να είναι 5πορτο.
3.   Ηλεκτρικά παράθυρα.
4.   ABS.
5.   Υδραυλικό τιμόνι.
6.   Εργοστασικό A/C.
7.   Τηλεχειριζόμενες Ηλεκτρικές Κλειδαριές.
8.   KIT Επιδιόρθωσης Ελαστικού.
9. Ηχοσύστημα.
10. Φώτα Ημέρας.
11. AIR BAGS οδηγού-συνοδηγού.

 

Θα γίνει αποδεχτεί η χαμηλότερη τιμή και θα συνεκτιμηθούν extra χαρακτηριστικά όπως δωρεάν service για κάποια χρόνια κλπ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 9η Νοεμβρίου  2020 στο mail [email protected] .

τηλ.επικοινωνίας 210.8655039