Με την Πολιτική αυτή σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με ποιον τρόπο και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την εκδήλωση  ενδιαφέροντος που έχετε εκδηλώσει καθώς και με την εν γένει πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.iasismed.eu, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (εφεξής η «Εταιρεία») θα είναι ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς κυρίως του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα, όπως ενδεικτικά το Υπουργείο Υγείας ή/και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission européenne) ή/και το πρόγραμμα «Διαύγεια» ενδέχεται να επεξεργαστούν ανώνυμα δεδομένα που προκύπτουν από την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας www.iasismed.eu τα οποία θα τους γνωστοποιήσουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στην δράσης μας «Πάρτε μέρος» που βρίσκεται στο πεδίο «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας μας για τους σκοπούς που εκτίθενται στην παράγραφο που ακολουθεί. Αυτό περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που μας παρέχετε απευθείας είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 2108655039 είτε μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου [email protected].

Στην επεξεργασία περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες δεδομένων:

 • Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα/επώνυμο, αριθμός τηλέφωνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail) και ενδεχομένως την ip της συσκευής από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας.
 • Επίσης θα επεξεργαστούμε με ασφάλεια και σεβασμό κάθε άλλη πληροφορία και προσωπικό σας δεδομένο μας μεταφέρετε οικειοθελώς και αυτοβούλως μέσω της συμπλήρωσης του πεδίου «Μήνυμα» στο τμήμα «Επικοινωνία – Πάρτε μέρος» της ιστοσελίδας μας.
 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Αφενός μεν  θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  προκειμένου να προφυλάσσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Αφετέρου δε και εφόσον έρθετε εσείς σε επικοινωνία μαζί με τους τρόπου που ως άνω έχουν εκτεθεί θα λαμβάνετε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό μέσω email για τα προγράμματά μας ή/και τις δράσεις ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, εθελοντικού και επαγγελματικού χαρακτήρα που διοργανώνουμε.

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή διαφήμισης.

 1. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εισβολή. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών και διαδικασιών σχεδιασμένων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, όπως ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL, όπου κριθεί απαραίτητο. Θα τηρούμε πάντοτε αυστηρά τις ισχύουσες νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

FacebookLinkedinTwitter

Μέσα από την εγγραφή και σε ένα από τα ως άνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας) από τη στιγμή που πατήσετε «like» και θα «ακολουθείτε». Ειδικά για τις σελίδες μας στα μας στις πλατφόρμες αυτές σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.Κάνοντας «like» ή «follow» στις σελίδες μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ενώ ανά πάσα στιγμή μπορείτε να την ανακαλέσετε με την ίδια ευκολία κάνοντας «unlike» και «unfollow». Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (όπως σημειώνεται ανωτέρω με unlike ή/και unfollow).

Με βάση τα παραπάνω, η Εταιρεία θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά στη δική μας σφαίρα ευθύνης, έχομε θέσει σε εφαρμογή μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.

Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

Επειδή, όπως προλέχθηκε, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

Facebook: εδώ και εδώ

Linkedin: εδώ

Instagramm: εδώ

 1. ΕΥΘΗΝΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία αν και ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, εντούτοις,  δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και ευπρεπούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές μας.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προϋποθέσεων, μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και τα οποία σας αφορούν. Αν υποβάλλετε το εν λόγω αίτημα επανειλημμένα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα άρθρα από 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, παρακαλείστε να στείλετε μια περιγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, και την ημερομηνία γεννήσεώς σας ως απόδειξη της ταυτότητάς σας, καθώς και το πρόγραμμα ή δράση για την οποία δείξατε ενδιαφέρον και επικοινωνήσατε μαζί μας. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετη απόδειξη ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αίτημά σας και ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας για το πώς αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αν έχει ζητηθεί για συγκεκριμένη επεξεργασία η συναίνεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συναίνεση πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα σας (www.dpa.gr).

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον εύλογα απαραίτητα για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) και δεν υποχρεούμαστε από τον νόμο, ούτε άλλως επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αυτό απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία να διεκδικήσει ή να αντικρούσει νομικές αξιώσεις μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω αξιώσεων.

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή τις μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιημένες πληροφορίες στη Πολιτική Προστασίας θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα των Εταιρειών ή όταν καταστούν διαθέσιμες σε εσάς με άλλον τρόπο.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με το Νομικό Τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected],  ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2108655039 .