Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2019

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

Στην Αθήνα σήμερα την 20 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη , στα γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσωπικού για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032780, η οποία ορίσθηκε με απόφαση του από 13 Νοεμβρίου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και κατόπιν συνέντευξης του υποψηφίου και λόγω του κατεπείγοντος η οριστική λίστα είναι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Χρήστος Σφήκας ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δανάη Καμπάνη- Μπαλτά

Μαρία Ανεμογιάννη

Αντωνία Παρασκάκη