Αθήνα 10 Μαρτίου 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

Στην Αθήνα σήμερα την 10 Μαρτίου ημέρα Τρίτη , στα γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσωπικού για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον – ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032780, η οποία ορίσθηκε με απόφαση του από 8 Ιουλίου 2019 Διοικητικού Συμβουλίου της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και κατόπιν συνέντευξης του υποψηφίου και λόγω του κατεπείγοντος η οριστική επιλαχούσα είναι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗ
Αναστασία – Ευαγγελία ΠαραδείσηΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δανάη Καμπάνη- Μπαλτά

Μαρία Ανεμογιάννη

Αντωνία Παρασκάκη