Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πορεία 16 ετών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων αναζητά ένα νέο μέλος για να εργαστεί στην ομάδα μας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για (1) θέση πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών και διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. 

 

Αναλυτικότερα,

 

 Networking & EU Projects Coordinator

 

Αρμοδιότητες:

 • Αναζήτηση, σχεδιασμός, συντονισμός, συγγραφή και υποβολή νέων προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδότησης ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων που αφορούν τους άξονες Νέοι και Περιβάλλον
 • Διαχείριση καινοτόμων προγραμμάτων
 • Διαχείριση του προγράμματός σε καθημερινή βάση (παραδοτέα βάσει χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός αναφορών, επικοινωνία με τους εταίρους, σύναψη συμφωνητικών κ.α.)
 • Σχεδιασμός και τήρηση του χρονοδιαγράμματος καθώς και των αποτελεσμάτων ( τελικά παραδοτέα, στόχοι κ.λ.π.)
 • Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργιών τόσο με τοπικούς φορείς όσο και με ευρωπαϊκούς

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Συγγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων με κύριους άξονες τους νέους και το περιβάλλον
 • Εργασιακή εμπειρία σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ή/και συμμετοχή στην υλοποίηση Εθνικών-Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου σε συναφές αντικείμενο ( Κοινωνικές Επιστήμες, Περιβάλλον)
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Δεξιότητες: 

 • Άριστη χρήση, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης στρατηγικού πλάνου ώστε ο σχεδιασμός να οδηγεί σε αποτελέσματα
 • Άριστη χρήση/γνώση εργαλείων Microsoft Office 
 • Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης συνεργασιών
 • Συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος

 

Προϋποθέσεις:

Κάτοχος Κάρτας Ανεργίας

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail [email protected] έως την Παρασκευή 24/02/2021 με την ένδειξη Networking & EU Project Coordinator.