Ξεκίνησαν στις 29/06/2020 οι αιτήσεις για τη νέα κοινωφελή εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους από 18 ετών και πάνω, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ειδικές κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, μέλη οικογενειών χωρίς εργαζόμενο, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι άνω των 29 ετών, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ).

 

Οι επιτυχόντες θα εργαστούν 8 μήνες σε υπηρεσίες των δήμων που θα δηλώσουν στην αίτηση τους με μισθό και ασφάλιση, ενώ θα προβλέπεται και κατάρτιση έως 150 ώρες με πιστοποίηση, στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων,
  2. Πρόληψη φυσικών καταστροφών
  3. Πρώτες βοήθειες
  4. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων).
  5. Εργασίες Καθαρισμού
  6. Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
  7. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/ συντήρησης πρασίνου
  8. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
  9. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

Οι υποβολές των αιτήσεων θα είναι ενεργές από τις 29/06/2020 στις 11.00 το πρωί μέχρι τις 06/07/2020 στις 11.00 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 218 218 2815 (εσωτερικά 380 & 381), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]