fbpx
Work-Life Balance in Women Employees

 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι:

Να εξετάσει την ισορροπία και τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην περίπτωση των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα.

Στόχοι:

 • Να προσφέρει μία σε βάθος περιγραφή της κατάστασης αναφορικά με το φαινόμενο σε μια αστική περιοχή της Ελλάδος.
 • Να προτείνει και να δοκιμάσει μία αυστηρή μεθοδολογία.
 • Να προτείνει και να δοκιμάσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για το υπό εξέταση φαινόμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται παράγοντες κινδύνου και ευνοϊκοί παράγοντες για την ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής των γυναικών.
 • Να δοκιμάσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την αποτελεσματικότητά του για τη βελτίωση της ισορροπίας εργασιακής – προσωπικής ζωής.
 • Να προσφέρει στους υπεύθυνους συστάσεις για πιθανές μεταρρυθμίσεις σχετικών πολιτικών.
 • Να επιτύχει αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία και αύξηση της ποιότητας ζωής.

Ομάδα στόχος: Γυναίκες εργαζόμενες από διαφορετικούς τομείς και χώρους εργασίας, διαφορετικών ειδικοτήτων, ιεραρχίας και κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών (εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κ.α.).

Αναφορικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος, αυτές περιλαμβάνουν:

 • Βιβλιογραφική έρευνα ούτως ώστε να αποκτηθεί μια εις βάθος γνώση και κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου και αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών.
 • Αντιπροσωπευτικές ομάδες συζήτησης (Focus groups).
 • Συνεντεύξεις με γυναίκες εργαζόμενες στην περιοχή της Αττικής.
 • Αξιολόγηση αναγκών των γυναικών, επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων όσον αφορά την ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής, μέσω χρήσης ερωτηματολογίων.
 • Ερευνητική παρέμβαση που στόχο θα έχει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής των γυναικών και οι οποίες δείχνουν να συσχετίζονται θετικά με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής-προσωπικής ζωής.
 • Αξιολόγηση της Ερευνητικής Παρέμβασης.
 • Δραστηριότητες διάχυσης του έργου όπως Τελικό Συνέδριο κ.α.

Επίδραση και οφέλη του προγράμματος:

 •  Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ερευνητική δραστηριότητα γύρω από το ζήτημα της Συμφιλίωσης εργασιακής-προσωπικής ζωής των γυναικών στην Ελλάδα, παρέχοντας στους ερευνητές αξιόπιστη μεθοδολογία και ερευνητικά εργαλεία (δομημένα ερωτηματολόγια στην Ελληνική γλώσσα, ημιδομημένες συνεντεύξεις κ.α.).
 • Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συγκεντρώσει δεδομένα από γυναίκες εργαζόμενες οι οποίες εργάζονται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και τύπους απασχόλησης. Θα αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την αντίληψη των εργαζομένων γυναικών για το α) τι σημαίνει ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής, β) ποιοι είναι οι προστατευτικοί και ποιοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες, γ) ποιες οι συνέπειες της μη επίτευξης ισορροπίας εργασιακής-προσωπικής ζωής στην ποιότητα ζωής των γυναικών.
 • Tο μη-τυπικής μάθησης εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί, θα είναι διαθέσιμο σε οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα κ.α. για περαιτέρω εξέταση, προσαρμογή και εφαρμογή του.
 • Oι γυναίκες εργαζόμενες συμμετέχουσες στο πρόγραμμα θα ωφεληθούν άμεσα και θα αποκτήσουν, σημαντική γνώση γύρω από το φαινόμενο της συμφιλίωσης εργασιακής-προσωπικής ζωής καθώς και μεθόδους για να την επιτύχουν.
 • Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα αυξήσουν τις δυνατότητές τους αναφορικά με την ανάπτυξη μεθοδολογίας και έρευνας. Οι δεξιότητες του προσωπικού που θα εμπλακεί στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους νέα εργαλεία και γνώση γύρω από το υπό μελέτη ζήτημα.
 • Μέσα από το πρόγραμμα, αναμένουμε, ότι θα ενισχυθούν και θα υποστηριχθούν  μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα  τα οποία θα βοηθήσουν τις γυναίκες εργαζόμενες να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ των αυξημένων αναγκών στη δουλειά (λόγω οικονομικής κρίσης) και των αυξανόμενων πιέσεων στην προσωπικής τους ζωή (οικογένεια κ.α.).
 • Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των εργασιακών αποτελεσμάτων, στη μείωσης αντιπαραθέσεων στον εργασιακό χώρο καθώς και απουσιών από το εργασιακό περιβάλλον.
 • Τέλος, αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα υποστηρίξουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τα ζητήματα απασχόλησης για τις γυναίκες εργαζόμενες στην Ελλάδα.

 
Το ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος

Work-Life Balance in Women Employees