fbpx
Υπάρχει τελικά δρόμος για την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και ΕΚΟ;

Υπάρχει τελικά δρόμος για την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και ΕΚΟ;

Δημοσιευμένο από ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Κατηγορία: Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,

Οι εκπαιδευτές/ σύμβουλοι ειδικών κοινωνικών ομάδων προσφέροντας τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους, αναλαμβάνουν και το ρίσκο – μεταξύ άλλων – να απωλέσουν την έννοια της ιδιωτικότητας τους, την αίσθηση της συνοχής τους μεταξύ των ιδίων και των ανθρώπων που ψυχο-εκπαιδεύουν. Τα δυναμικά και οι αντοχές δεν είναι ανεξάντλητα, η απαιτήσεις των συνανθρώπων για ενεργητικά αυτιά αυξάνονται στο φόντο της κρίσης, και η εντροπία είναι πιθανόν – έως και βέβαιο – ότι θα ορμήσει ως άλλη διαστημική μαύρη τρύπα στο σύστημα των εκπαιδευτών/ συμβούλων και θα απορροφήσει όλη την εναπομείνασα θετική ενέργεια.

Η πιο ασφαλής λύση για το ζήτημα αυτό είναι σαφώς οι εποπτείες. Δίνουν την ευκαιρία να αποφορτιστεί ο σύμβουλος από την σωρεία των συναισθημάτων που αναπόφευκτα δημιουργούνται σε κάθε συνάντηση, να συζητήσουν επιμέρους θέματα και προσεγγίσεις για κάθε ωφελούμενο/η, να δουν μια πιο «ψύχραιμη» ματιά εκ των έξω, η οποία δεν γνωρίζει σε κανένα επίπεδο το περιστατικό, και, τέλος, να μπορέσουν να αφήσουν χώρο και για τα δικά τους θέματα και την προσωπική τους ζωή.

Τις εποπτικές συνεδρίες, ως απαραίτητο μέρος της επαγγελματικής συμβουλευτικής, τις γνωρίζουν πολύ καλά και τις ακολουθούν κυρίως οι Ψυχολόγοι και οι Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης. Η έννοια της εποπτείας στην Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση όμως είναι σχετικά καινοφανής στην ελληνική πραγματικότητα. Ακόμη και στο παραδοσιακό σχολείο, ο εποπτικός ρόλος ήταν συνήθως μια διαχειριστική επίλυση τεχνικών ζητημάτων από τον Διευθυντή κάθε σχολείου, ενώ είναι κοινή παραδοχή, το ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι τις περισσότερες φορές συμβουλευτικής φύσης.

balance 2

Σε αυτή την κατηγορία των εκπαιδευτών/ συμβούλων έρχεται να απαντήσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Balance (Αρ. Εγκ. 527850-LLP-1-2012-1-DE-GRUNDTVIG-GMP), μια ευρωπαϊκή ιδέα βασισμένη στην πάντα επίκαιρη ιδέα του θεωρητικού της Υγείας Aaron Antonovsky: τον ορισμό της Υγείας ως την Απόλυτη Αίσθηση Συνοχής μεταξύ των διαφορετικών μερών που απαρτίζουν τον «Εαυτό». Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου, κατασκεύασαν ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, που χωρίζεται σε 6 βασικά μέρη / συστατικά της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης: Το Στυλ μου, οι Πηγές μου, ο Εαυτός μου, το Δίκτυο μου, το Σχέδιο μου, το Δυναμικό μου. Μέσα από βιωματική μάθηση και ανατροφοδότηση, ο οδηγός απευθύνεται σε Εκπαιδευτές και Συμβούλους, και στοχεύει στο να αφυπνίσει την εικόνα της εσωτερικής τους δομής, να τους κάνει να σκεφτούν για την θέση τους με τρόπο δημιουργικό και ενήλικο, και να τους βοηθήσει στην καθημερινή τους προσπάθεια για την κατάκτηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.balanceproject.eu) η επικοινωνήστε με τον Έλληνα εταίρο του προγράμματος Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ – [email protected]www.iekep.gr – 210 2586970).

 

balance 3