Σεμινάριο με θέμα ‘Αθλητισμός & Εργασία ’ στα πλαίσια του προγράμματος Sport for all

Σεμινάριο με θέμα ‘Αθλητισμός & Εργασία ’ στα πλαίσια του προγράμματος Sport for all

Δημοσιευμένο από ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Κατηγορία: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ανακοινώσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Νέα,

Την Τρίτη & Τετάρτη 21 & 22 Μαρτίου 2017 παρουσιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος Sport for all στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στην Αθήνα. Το θέμα του σεμιναρίου είναι ‘Αθλητισμός & Εργασία ’ και αντιστοιχεί στην δραστηριότητα 6, εργασία 3 του προγράμματος. Το πρόγραμμα Sport for all έχει ως στόχο την προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των ευκαιριών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης που βελτιώνει την υγεία μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ίσης πρόσβασης σε αυτά, τον αθλητισμό για όλους. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Sport+ και είναι μια σύμπραξη 7 χωρών.