Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»

Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι του προγράμματος «Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής ζωής σε εργαζόμενες Γυναίκες στην Ελλάδα»

Δημοσιευμένο από ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Κατηγορία: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ανακοινώσεις, Νέα,

Τo Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2016 στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, δημιουργικότητα και ανατροφοδότηση για την επίτευξη Ισορροπίας Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής στις γυναίκες εργαζόμενες.

photo-uploads