fbpx
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δημοσιευμένο από ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Κατηγορία: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ετικέτες: , , , , ,

Ενότητες: Πρόγραμμα Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών, Πρακτική Άσκηση, Εθελοντές, Κοινωφελής Εργασία, Σεμινάρια – Ημερίδες

Πρόγραμμα Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών

«Έχω Θέση, Έχω Φωνή»  Πράξη 3.2.4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ που δραστηριοποιείται από το 2005 στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, δημιούργησε την Υπηρεσία Υποστήριξης Κακοποιημένων γυναικών «Έχω Θέση, Έχω Φωνή».

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες οι οποίες ζουν υπό καθεστώς βίας και εμφανίζουν συνοδά συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ενώ ήδη νοσούσαν ψυχικά ή εμφάνισαν συμπτώματα εφόσον κακοποιήθηκαν, με διαταραγμένη ψυχική ισορροπία και μακροχρόνια κακοποίηση, και οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη λειτουργικότητά τους.
  • γυναίκες με εκ γενετής ή επίκτητη νοητική υστέρηση.

Στο Κέντρο Ημέρας Passe – Partout λειτουργεί γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές – ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, κατόπιν ραντεβού. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή,  9:00πμ- 17:00μμ. Επιπλέον οι ωφελούμενες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

– Ομάδες προ-επαγγελματικής κατάρτισης 2 θεματικών εργαστηρίων (ένα PC Lab και ένα εργαστήρι κοσμήματος)
και
– Ομάδες και ατομικές συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού με εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα του Facebook:

Επίσημη Σελίδα στο facebook

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την πράξη 3.2.4/ «Υποστήριξη ΜΚΟ.ΓΟ». Η πράξη υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».Δικαιούχος είναι η  «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).

Υπηρεσία Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

Πρακτική Άσκηση

Σε όλες τις δομές της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, φοιτητές από μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και αναγνωρισμένα Κολλέγια έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν την πρακτική τους άσκηση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ προσφέρει μια ποικιλία δομών για πρακτική άσκηση, όπως Οικοτροφεία, Ξενώνες και κέντρα Ημέρας.

Το Επιστημονικό προσωπικό της διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων παρέχοντάς τους την ευκαιρία σύνδεσης τη θεωρητικής με την πρακτική τους κατάρτιση. Οι ασκούμενοι φοιτητές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις δράσεις του φορέα και έχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ο φορέας συμμετέχει ή υλοποιεί.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην φόρμα επικοινωνίας μας.

Εθελοντές

Ο Εθελοντισμός είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς του ελεύθερου χρόνου, των γνώσεων και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, χωρίς όρια και ανταλλάγματα. Από τη μια αποτελεί μια κίνηση αλληλοβοήθειας, παροχής στήριξης και ελπίδας προς τον άνθρωπο και από την άλλη μια πηγή απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τον Εθελοντή. Ο Εθελοντής προσφέρει τον εαυτό του και όλες του τις δυνάμεις κερδίζοντας ικανοποίηση και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα Εθελοντικής δράσης σε όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν και ταυτόχρονα να καταρτιστούν στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Η Ομάδα των Εθελοντών συντονίζεται από την Θεραπευτική Πολυκλαδική Ομάδα και στόχος της είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των Εθελοντών πάνω σε θέματα Ψυχικής Υγείας, η προσφορά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη καθώς και η εποπτεία και η αξιολόγηση τους.

Όλα τα μέλη της ομάδας θεωρούνται ισότιμα και τα καθήκοντά τους ορίζονται ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος και την ειδικότητα του κάθε Εθελοντή ξεχωριστά. Μέσα από την Ομάδα πραγματοποιείται και η εποπτεία των Εθελοντών με σκοπό τη κατεύθυνση τους και την υποστήριξη τους για να μειωθεί το επαγγελματικό άγχος, και να αυξηθεί το συναίσθημα ικανοποίησης από την εργασία τους.

Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ μέσω των δομών που έχει αναπτύξει παρέχει τη δυνατότητα Εθελοντικής δράσης σε όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν και ταυτόχρονα να καταρτιστούν στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό των εθελοντών μας, μπορείτε στείλετε το αίτημα και το βιογραφικό σας στο Email: [email protected]

Κοινωφελής Εργασία

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ λειτουργεί ως φορέας εφαρμογής του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους παραβάτες. Συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας: μία συνεργασία που έχει ξεκινήσει το 2010 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η επιβεβλημένη απασχόληση και εποπτεία των νεαρών παραβατικών ατόμων πραγματοποιείται κατόπιν υπόδειξης του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

Η παροχή κοινωφελούς εργασίας εφαρμόζεται με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ανήλικων παραβατών. Η ανάληψη εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ  αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο δράσης, καθώς η εμπειρία του φορέα σε ζητήματα αποκατάστασης και επανένταξης ατόμων στο όριο του αποκλεισμού είναι μακρόχρονη.

To 2013 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα κινητικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci με τη συμμετοχή έξι συμβούλων από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και δύο στελεχών από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, με στόχο την εξεύρεση εξειδικευμένων εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών κινητοποίησης των νέων που έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά, από τον Σύνδεσμο Γερμανικών Δικαστηρίων Ανηλίκων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ αποτελεί μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου για Θέματα Παραβατικότητας Ανηλίκων (ΚεΣΕΘΕΑ), το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης Νέων (Interagency Panel on Juvenile Justice/ IPJJ – http://www.ipjj.org).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην φόρμα επικοινωνίας μας.

Σεμινάρια – Ημερίδες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ – από την αρχή ακόμη της λειτουργίας της – έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων.

Οι δράσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:

  • Διοργάνωση συνεδρίου – τουλάχιστον μία φορά ετησίως – με τη συμμετοχή επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων
  • Πραγματοποίηση ομιλιών σε μηνιαία τουλάχιστον βάση με θέματα που άπτονται τόσο της ψυχικής υγείας, όσο και κοινωνικών ή άλλων θεμάτων (όπως για παράδειγμα, τον εθελοντισμό, τη διαχείριση της διαφορετικότητας, τη βία κατά των γυναικών, την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, τις μαθησιακές δυσκολίες, κ.α.)

Οι ομιλίες, τα συνέδρια και οι διάφορες άλλες εκδηλώσεις που κάθε τόσο πραγματοποιούνται είναι πάντα ανοιχτές στην ευρύτερη κοινότητα και στοχεύουν – εκτός των άλλων – στην ενημέρωση για την Ψυχική Υγεία, τη δικτύωση με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την αδιάλειπτη προσπάθεια καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην φόρμα επικοινωνίας μας.